Ko ima pravo na angažman vojnog helikoptera OS BiH u medicinske svrhe

0
Da bi Oružane snage BiH ustupile helikopter za medicinsku evakuaciju zračnim putem (MEZP) osobama koje nisu pripadnici Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH potrebno je popuniti zahtjev u skladu sa obrascem Pravilnika, a ispunjavanje zahtjeva i slanje vrši medicinska ustanova u kojoj je pacijent hospitalizovan.

Odluku za angažovanje helikoptera Oružanih snaga BiH nakon podnošenja zahtjeva donosi Predsjedništvo BiH u skladu sa Zakonom o odbrani BiH na osnovu koje ministar odbrane ili osoba koju on ovlasti angažuje medicinsku evakuaciju zračnim putem (MEZP).

MEZP predstavlja evakuaciju i medicinsko zbrinjavanje povrijeđenih i oboljelih zračnim putem uz pratnju kvalifikovanog medicinskog osoblja OS BiH u saradnji sa medicinskim osobljem civilnih medicinskih ustanova sa odgovarajućom opremom.

Foto: M. O./Klix.baFoto: M. O./Klix.ba

Pacijenti za MEZP se rangiraju prema prioritetu i zavisnosti o potrebnoj medicinskoj pomoći tokom medicinske evakuacije zračnim putem.

To su Prioritet 1 (URGENTNO) hitni pacijenti čija je brza evakuacija neophodna za spašavanje života ili izbjegavanje trajne nesposobnosti, zatim prioritet 2 (PRIORITETNO) pacijenti koji zahtijevaju specijalistički tretman koji nije dostupan lokalno i kojima može da se pogorša stanje ukoliko se evakuacija ne izvede u najkraćem vremenskom roku i prioritet 3 (RUTINSKO) pacijenti čiji je tretman omogućen lokalno ali čija prognoza će biti bolja ukoliko se evakuišu rutinski planiranim letom.

Upotreba vojnih helikoptera za medicinsku evakuaciju zračnim putem vrši se u skladu sa odredbama Zakona o vazduhoplovstvu BiH, Pravilom letenja u OS BiH, Pravilnikom o upotrebi vojnih helikoptera i drugim važećim propisima u Ministarstvu odbrane BiH i Oružanim snagama BiH.

Angažman helikoptera OS BiH u medicinske svrhe moguć je i van granica BiH uz posebne procedure.

Leave A Reply