Oružane snage BiH s američkom vojskom kod Tuzle demonstrirali snagu i spremnost za krizne situacije

0
Zamjenik ministra odbrane BiH Sead Jusić smatra da je ovaj 12. septembar značajan datum, jer je pokazna vježba istaknula sposobnosti Oružanih snaga BiH kada je riječ o dostizanju određenih stepena interoperabilnosti i kompatibilnosti sa savezničkim snagama i standardima NATO saveza.

“U ovom slučaju su to prvenstveno snage Sjedinjenih Američkih Država, jer našu najznačajniju misiju u mirovnim operacijama, odnosno mirovnu misiju u Afganistanu upravo realiziramo s njima. Zbog toga je uvježbavanje sa dejstvom još značajnije”, poručio je Jusić.

Američki ambasador u BiH Eric Nelson također je prisustvovao pokaznoj vježbi, a kako je istakao, danas se vidjelo NATO partnerstvo u akciji.

“Ova vježba je bila pomoć Oružanim snagama BiH u poboljšanju njihovih vještina i kapaciteta, ali i stepena interoperabilnosti kada rade sa NATO saveznicima i Oružanim snagama SAD-a. Ovo je važno i za njihovo učešće u budućim misijama, kao partnera koji je pouzdan i siguran u borbi protiv terorizma. Bosanci i Hercegovci mogu biti ponosni na Oružane snage BiH, jer su pouzdan partner u globalnoj borbi protiv terorizma i poznat partner u misijama očuvanja mira. Ponosni smo što možemo dati svoju podršku kao NATO saveznik”, naglasio je Nelson.

Kroz vježbu pod nazivom Srebrena strijela pripadnici Komande logistike Oružanih snaga BiH obučeni su i na procedurama utovara i istovara tereta iz transportnog aviona C-130 Hercules.

Oružane snage BiH sada su unaprijedile svoje kapacitete i sposobnosti te povećale stepen interoperabilnosti sa NATO Savezom. Na ovaj način se podiže i stepen sigurnosti u našoj zemlji i regiji, a BiH bi sada na međunarodnom planu trebala biti bolje prepoznata.

Posljednjeg dana vježbe upriličen je i Dan otvorenih vrata Oružanih snaga BiH u okviru kojeg su učenici škola iz Tuzlanskog kantona i Brčko Distrikta imali priliku izbliza pogledaju dio naoružanja, oklopno-mehanizovanih vozila i letjelica iz sastava bh. vojske.

Leave A Reply