Sarajevo: Odobren plan gradnje tri nebodera od 19 i 16 spratova

0
Izmjenom regulacionog plana pod nazivom “Kvadrant C1 Marijin Dvor” na mapu su unesena tri nova planirana objekta koji bi bili smješteni između prostora Kampusa sa jedne i ulice Hamdije Čemerlića.

Kako se navodi u usvojenoj odluci izmjene i dopune regulacionog plana, ukupan prostor je planiran kao stambeno-poslovna zona.

“Urbanističkim rješenjem nastojalo se što bolje iskoristiti raspoloživi prostor u smislu optimalne organizacije i razmještaja objekata. Gabariti objekata su utvr đeni građevinskom linijom i prilagođeni veličinama parcela. Planirana je izgradnja 3 stambeno-poslovna objekta čija se spratnost kreće od P2 (osnovni gabarit) do P19 (vertikalni akcenat) čija ukupna tlocrtna površina iznosi P= 5 640 m2, a BGP= 51 950 m2, te zadržavanje objekta benzinske pumpe sa planiranom dogradnjom zimske bašte”, stoji u odluci.

Drugim riječima, Gradsko vijeće je dozvolilo da se na datoj lokaciji izgrade objekti visine do 19 spratova.

Detaljnije, jedan objekat smješten na sjeverni dio kvadranta moći će dosezati do približne visine koju trenutno ima zgrada Energoinvesta. Objekat u centralnom dijelu kvadranta moći će imati dva segmenta, jedan do 16 spratova,a drugi do devet spratova. Treći, južni objekat, koji bi bio smješten iza postojeće benzinske pumpe, imao bi slične visinke dimenzije.

Planom je predviđeno da se minimalno 30 posto od ukupne građevinske parcele objekata mora koristiti za stvaranje zelenih površina.

“Saobraćajnim rješenjem ostvareno je povezivanje obuhvata Plana preko planirane servisne saobra ćajnice uz istočnu granicu sa Kampusom Univerziteta u Sarajevu, a koja ima priključak na primarnu gradsku saobra ćajnicu Sjevernu longitudinalu. Također, preko planirane servisne saobraćajnice između planiranih građevinskih parcela “1” i “2”, a koja povezuje planiranu servisnu saobra ćajnicu uz istočnu granicu Plana sa primarnom gradskom saobraćajnicom II transverzalom”, objašnjeno je u odluci.

Kako se navodi, parking mjesta moraju biti obezbijeđena u zatvorenom (podzemne ili nadzemne garaže) ili na otvorenom parkiralištu u okviru pripadajuće građevinske parcele.

Leave A Reply