Sarajlije odlučuju o imenovanju parka po žrtvi fašizma Jeleni Vitas baš na dan osnivanja NDH

0
Riječ je o inicijativi koju je podržao i sam načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić, no da bi se mogla usvojiti u Općinskom vijeću potreban je i glas mjesne zajednice.

Zanimljivo je da će se građani izjašnjavati o davanju naziva pomenutom parku istaknutoj učesnici Narodnooslobodilačkog pokreta u Drugom svjetskom ratu, koju su zbog njenih antifašističkih aktivnosti uhapsile ustaške okupacione snage, a zatim deportovale u zloglasni logor Jasenovac gdje je i ubijena, upravo na dan kada je formirana Nezavisna država Hrvatska (NDH), kvinsliška tvorevina čije je osnivanje potpomognuto njemačkim nacističkim režimom.

Tako će, simbolično, lokalna zajednica u centru Sarajeva odlučiti želi li se odužiti sarajevskoj heorinu baš 10. aprila, kada je prije 78 godina osnovana marionetska NDH, čija je žrtva bila Jelena Vitas.

Jelena Vitas rođena je 1919. godine u Sarajevu. Od početka okupacije u Drugom svjetskom ratu bila je aktivna u Narodnooslobodilačkom pokretu. Ustaše su je uhapsile 1942. i do sredine 1943. godine su je mučili i ispitivali u sjedištu Ustaške nadzorne službe.

I pored najstrašnijih tortura nije odala članove NOP-a, Bošnjake, Srbe, Hrvate i Ostale, čije je brojne živote tako spasila. Prebačena je u Jasenovac, gdje je pogubljena 1944.

Sjedište Ustaške narodne službe, gdje je Jelena Vitas bila zatočena, nalazilo se u ulici Ćemaluša u zgradi na uglu koja direktno gleda na ovaj park. Jelena Vitas je bila zatočena u podrumskim i tavanskim prostorijama, kao i drugi zatočenici, a isljeđivana je u prostorijama na gornjim spratovima, odakle se pruža pogled na park.

Leave A Reply