Šef Delegacije EU pri UN-u: Nedvosmislena predanost evropskoj perspektivi BiH

0
“Nakon izbora 7. oktobra i podsjećajući na Zaključke iz juna 2018. godine, Evropska unija očekuje da će se svi lideri konstruktivno angažirati na formiranju vlasti na svim razinama, u interesu svih građana. Evropska unija podsjeća da očekuje od vlasti u BiH da daju prioritet nastavku reformi potrebnih za napredovanje na evropskom putu, osiguravajući potpunu i učinkovitu provedbu Reformske agende”, rekao je de Almeida.

Istaknuo je da Vijeće pozdravlja nastavak prisustva Operacije “Althea”, koja se nakon Strateškog pregleda iz 2017. godine ponovo usmjerila na svoj temeljeni mandat, uz zadržavanje elemenata izgradnje kapaciteta i obuke koji se još uvijek smatraju potrebnim i ukidanje ostalih elemenata koji više nisu relevantni. U tom kontekstu, kao dio cjelokupne strategije EU za Bosnu i Hercegovinu, Vijeće potvrđuje spremnost EU da u ovoj fazi nastavi izvršni vojni mandat Operacije “Althea” kako bi podržao vlasti Bosne i Hercegovine u očuvanju sigurnog i bezbjednog okruženja, pod obnovljenim mandatom UN-a.

“Vijeće očekuje predstavljanje narednog strateškog pregleda 2019. godine kao osnova za diskusiju sa zemljama članicama o zadacima i mogućnostima EUFOR-a za budućnost Operacije, imajući u vidu i potrebu za podrškom napretku Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija i uzimajući u obzir sigurnosnu situaciju na terenu. Vijeće potvrđuje važnost kontinuirane koordinacije operacije EUFOR Althea s drugim međunarodnim akterima na terenu”, kazao je Joao Vale de Almeida.

Zaključeno je da EU istovremeno nastavlja poticati vlasti Bosne i Hercegovine, uz podršku međunarodne zajednice, da ubrza svoje napore u zbrinjavanju viškova municije, naoružanja i eksplozivnih sredstava, kao i deminiranja i ostalih neriješenih pitanja

Leave A Reply