U Sarajevu prikupljani potpisi za brže usvajanje novog zakona o zaštiti okoliša

0
U tom cilju su ova udruženja, u okviru Eko BiH mreže, organizirala prikupljanje potpisa građana na peticiju u Sarajevu, koje će trajati od 4. do 6. septembra u terminu od 11 do 14 sati.

Potpisivanje je počelo danas na punktu kod Vječne vatre, a organizatori pozivaju Sarajlije da se masovno odazovu i u naredna dva dana kako bi time izrazili interes za brže usvajanje navedenog zakona čiji je prijedlog već dugo u parlamentarnoj proceduri.

“Posljednjih pet godina Prijedlog zakona o zaštiti okoliša FBiH je ‘zarobljen’ u veoma sporoj proceduri Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Usaglašavanje s pravnom stečevinom Evropske unije, kao što je Poglavlje 27 za životnu sredinu, neizostavna je obaveza svih potencijalnih kandidata za Evropsku uniju. Bosna i Hercegovina je dužna ispoštovati svoje obaveze po ovom pitanju, a to svakako uključuje usvajanje Prijedloga zakona o zaštiti okoliša FBiH – naglašavaju iz „Eko BiH“ projekta.

Izvršna direktorica Udruženja „Resursni Aarhus centar u BiH“ Emina Veljović ističe da je u pripremljenom prijedlogu zakona došlo do pozitivnih izmjena u odnosu na sadašnje stanje, poput novih amandmana koji najavljuju jače kazne za zagađivače i bolje usklađivanje zakonske materije s evropskom stečevinom.

“Nevladine organizacije iz „Eko BiH“ mreže su u nekoliko navrata imale konsultacije s federalnom ministricom okoliša i turizma povodom ovog prijedloga. Zadovoljni smo načinom uključivanja civilnog društva u proces pripreme zakona, ali smatramo da odlaganje procesa usvajanja u trajanju od pet godina zaista nema smisla”, naglasila je Veljović.

Nakon Sarajeva, potpisivanje peticije za usvajanje novog prijedloga zakona o zaštiti okoliša FBiH će tokom septembra biti nastavljeno u Zenici, Kaknju, Tuzli, Jablanici i Mostaru.

Ovom inicijativom, Udruženja okupljena u „Eko BiH“ mrežu žele da ubrzaju proces usvajanja zakona i ispunjavanja jednog od veoma bitnih pravnih uslova na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji.

Leave A Reply